Älykkäät päät yhteen: Metallin 3D-tulostusta tutkitaan innolla

Älykkäät päät yhteen: Metallin 3D-tulostusta tutkitaan innolla

Muovituotteita on valmistettu teollisuudessa jo pitkään sekä ruiskupuristamalla että 3D-tulostamalla, mutta metallin tulostaminen on vasta tulossa. 3D-tulostamisessa valmistaminen täytyy ajatella kokonaan uusiksi. Tulostamisessa raaka-ainetta ainetta lisätään – ei poisteta – valmiin esineen muodostamiseksi. Metallinvalmistuksessa perinteisesti sorvataan esimerkiksi rautatangosta pienempi kappale, kun taas tulostamalla syntyy suoraan uutta.

EnergyVaasa 3D-center -osaamiskeskus on Pohjanmaan liiton rahoittama EU-hanke, jonka tarkoitus on lisätä paikallisten yritysten ja korkeakoulujen osaamista metallin 3D-tulostamisessa. Toiminta perustuu avoimeen, verkostomaiseen yhteistyöhön: teknisiä kysymyksiä pohditaan yhdessä ja testataan erilaisia ratkaisumalleja. Lue lisää.