Keski-Suomi

Keski-Suomen kehittämisen strategisia kärkiä ovat biotalous, joka edistää käytännön tasolla vähähiilisyyden ja kiertotalouden mahdollisuuksia, digitalous, johon kuuluvat muun muassa kyber, tekoäly, tietoliikenne robotiikka, IoT ja 3D-tulostus. Osaamistalous näkyy maakunnassa vahvoina tutkimus-, koulutus- ja innovaatiokeskittyminä. Hyvinvointitaloudessa syntyy uudenlaista hyvinvointia tuottavaa liiketoimintaa erilaisista digitaalisista ratkaisuista. Keski-Suomen matkailun vetovoimatekijät perustuvat luontoon, metsiin ja järviin ja niiden ympärille luotuihin hyvinvointi- ja matkailupalveluihin.

EU-rahoitteisia menestystarinoita

  • Robots on Road -hankkeessa rakennettiin robotiikan laboratorio, joka palvelee niin opiskelijoita kuin yrityksiä ja TKI-toimintaa.
  • KoKemus-hankkeessa tarkastellaan oppimisen ilmiötä aikuisilla monitieteisen tiimin voimin sekä laadullisesti että fysiologisten mittausten avulla. Tutkimuksen kohteena on simulaatio-opetusmenetelmä.
  • EntoTek-hankkeessa etsitään konseptia kotitalouksien ja teollisuusyritysten tuottamien jätevirtojen puhdistamiseen. Toukkia voidaan jätteiden käsittelyn lisäksi käyttää biokaasun tai biodieselin tuotantoon. Toukkien sisältämä proteiini, öljy ja kitiini mahdollistavat kuitenkin myös arvokkaampien tuotteiden jalostamisen.
  • BioPaavo etsii uusia ja kestäviä liiketoimintaideoita biotaloudesta, Tavoitteena on luoda malli yrityskiihdyttämölle, jonka avulla kasvuhaluiset yritykset keksivät yhdessä ympäristöystävällisiä ratkaisuja.
  • EU on ollut pitkään huolissaan jalo- ja maametallien saatavuudesta ja huoltovarmuudesta. Jyväskylän yliopistolla on kehitetty ainutlaatuista laboratoriotekniikkaa, jolla voidaan erotella metalleja sähköromusta. Lue lisää metallisiepparista.
  • Tulevaisuuden kenties kallein raaka-aine raaka data. Lähes koko maailma on verkottunut ja informaatioväylien kautta yksityiset ihmiset hoitavat kaikki elämänsä asiansa aina syntymästä kuolemaan ja yritykset sekä valtiot luottavat kriittisesti verkkojen toimintaan. Lue lisää verkkojen turvaamisesta.
  • Metsät ovat olleet muovaamassa Suomen taloutta ja teollisuutta jo vuosisatoja. Teollisuus ja tutkijat etsivät jatkuvasti uusia keinoja ja tapoja hyödyntää raaka-ainetta. Yksi näistä on vaahtorainaus, jonka osaamiskeskittymässä Jyväskylässä tutkitaan miten vuosikymmeniä vanhaa jalostuskeinoa voidaan kehittää. Sukella uuden tekniikan maailmaan.

Tutustu EAKR-hankkeita rahoittavaan Keski-Suomen liittoon:

Voit hakea oman maakuntasi hankkeita rakennerahastokaudelta 2014-2020 EURA-tietopalvelusta.