Pohjanmaa


Automaatioteknologian, energiateknologian, kiertotalouden ja uusien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen eri toimialoilla ovat Pohjanmaan strategisia kehityskohteita.

Yhteistyö valmistavan teollisuuden ja oppilaitosten välillä on hyvässä nosteessa Pohjanmaalla. Uusien teknologioiden ja palveluiden testaaminen ja kehittäminen tapahtuu erilaisissa testausympäristöissä: Robotiikkalaboratorio mahdollistaa matalan kynnyksen testaamisen. Robotiikka vie muun muassa 3D-tulostamisen mahdollisuuksia eteenpäin joustavilla ratkaisuilla. Co-Protolab mahdollistaa puolestaan uusien palveluiden koeajamisen virtuaalitodellisuutta hyödyntämällä. PAC-laboratoriossa tehdään oppilaitos-yritysyhteistyössä älyverkkojen testausta ja kehityskokeiluja. Katso lisää videolta.

Pohjalaiset tunnetaan yritteliäisyydestä ja yhdessä tekemisen perinteistä. Pohjanmaan kehittämisen kolme päätavoitetta ovat kilpailukykyinen alue, hyvinvoiva väestö ja hyvä elinympäristö. Maakunnallinen, kohdennettu rahoitus mahdollistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan alueilla.

EU-rahoitteisia menestystarinoita

  • Teollisuuden palvelumuotoilua voi helpottaa virtuaalitodellisuuden avulla: VR-lasit päässä testaaja näkee palvelutilanteiden eri vaiheet, eläytyy tilanteisiin ja hahmottaa tarvittavat parannukset.
  • Vaasan seudulla on alettu työstää vähäpäästöisiä liikennepalveluita ja liikennettä kokonaisuutena. MoveIT-hankkeessa luotiin mm. Fiksu liikkuminen Vaasan seudulla -sivusto.
  • Pysy mukana markkinoilla! Yrittäjien tukemiseksi kestävyystyössä on tehty Kestävän kehityksen ja kiertotalouden tiekartta.
  • Vaasalainen VEBIC sai alkunsa 2010-luvun lopulla energia-alan laboratorioiden perustamisesta ja kasvoi tutkimus- ja innovaatioalustaksi, jossa haetaan kestäviä ratkaisuja. Esimerkiksi biokaasun käyttömahdollisuudet kiinnostavat energia-alaa.
  • EnergyVaasa 3D-center -osaamiskeskus on Pohjanmaan liiton rahoittama EU-hanke, jonka tarkoitus on lisätä paikallisten yritysten ja korkeakoulujen osaamista metallin 3D-tulostamisessa.
  • Automatisaation ja robotiikan osaajien saatavuutta edistettiin Modernin robotiikan koulutusyhteistyöhankkeella. Lue lisää Robotiikan Kolmiosta.
  • eDEMVE-hanke lähti liikkeelle tavoitteesta, että sähköverkon eri komponentit keskustelevat keskenään, vaikka verkossa on eri valmistajien laitteita.

Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR-hankkeet löytyvät Hankerekisteristä. Voit hakea oman maakuntasi hankkeita rakennerahastokaudelta 2014-2020 myös EURA-tietopalvelusta.

Tutustu Pohjanmaan liittoon: