Robotiikan labrassa syntyy osaajia ja automatisaatiota yrityksiin

Robottiteknologiat yleistyvät teollisuudessa. Investoinnit ovat kuitenkin merkittäviä ja riskialttiita pk-yrityksille. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Robots on Road -hankkeessa (2019-2021) haluttiin auttaa yrityksiä tutkimaan ja testaamaan robotiikan käyttömahdollisuuksia.

– Rakensimme testausympäristön, joka toimii sekä palveluna yrityksille, että oppimisympäristönä opiskelijoille, kertoo Lehtori Juho Riekkinen JAMKista.

Ammattikorkeakoulu oli jo aikaisemmin tarjonnut pk-yrityksille mm. konenäön testaus- ja pilotointipalveluita. Tavoitteena on samalla kouluttaa osaavaa työvoimaa automaatio- ja robotiikka-alalle.

– JAMKissa opiskellaan robottisovellusten suunnittelua, simuloidaan ja mallinnetaan erilaisia toimintoja ja laitteita sekä ohjelmoidaan robotteja, Riekkinen kertoo.

Robotiikalla voidaan Riekkisen mukaan parantaa yritystoiminnan tuottavuutta ja lisätä työhyvinvointia. Liikevaihto voi kasvaa uusilla tuotteilla ja tuotantomenetelmillä. Ja vaikka tarve ihmisvoimin tehdyille työvaiheille osittain poistuisi, tilalle voi syntyä myös työllisyyttä parantavaa kasvua.

Kaksi miestä käsivarsirobotin kanssa.
Robotiikan testaaminen madaltaa kynnystä ottaa käyttöön teollisuusrobotiikkaa. Robotics by JAMK -konsepti tarjoaa testiympäristön lisäksi yhteistyöverkoston robotiikan ympärille Keski-Suomessa. Kuva: Mikko Vähäniitty

Robotti kiillottajana, hiojana, kokoonpanon avustajana…

Robotiikan testausympäristön kehittämiseen lähti mukaan yrityksiä tuotanto-, rakennustuote-, elintarvike-, koneenrakennus- ja logistiikkateollisuudesta. JAMKin opiskelijat olivat tiiviisti mukana yrityspiloteissa.

Pilotteja tehtiin hankkeen aikana yhteensä 11 ja ne valittiin siten, että testit palvelisivat mahdollisimman laajasti pk-yrityskenttää. Esimerkkejä piloteista:

  • RamonEdge yritys valmistaa jääkiekkoilijoille räätälöityjä luistimen teriä. Pilotointi hankkeessa onnistui niin hyvin, että yritys päätyi investoimaan omaan robottiin. Aikaisemmin hionta tehtiin kokonaan käsin, joten robotiikka keventää työtä huomattavasti.
  • LH-Lift Oy tekee tuotteita traktorinvalmistajille. Tuotantotyö on fyysisesti hyvin rasittavaa ja aikaa vievää. Pilotissa robotiikkaa testattiin työntövarren kokoonpanossa.

– JAMKin laboratorio sopii varmasti monenlaisille yrityksille testiympäristöksi, LH-Liftin Eero Viikki
kehuu. Katso LH-Lift Oy:n pilotin video (youtube.com)

Kytölä Instrumentsin pilotissa työturvallisuus parani kiitettävästi. Jatko on pohdinnassa.
Videolla kerrotaan yrityksen toiminnasta ja akryylirunkojen kiillottamisesta robotin suorittaman kemikaalihöyrytyksen avulla.

Nyt kun robotiikan testausympäristöt on saatu käyttöön, tarkoitus on jatkaa yritysyhteistyötä palveluna. Robotiikan testausympäristöjen lisäksi yrityskohtaisissa testeissä voidaan testata teknologiaa myös yrityksen omissa tuotantotiloissa.

Myös tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta jatkuu. Esimerkiksi uudessa EAKR-rahoitteisessa coADDVA-tekoälyhankkeessa on oma osionsa konenäön kehittämiselle laadunvarmistuksen ja robotiikan tarpeisiin.

– JAMKin robotiikan testaustiloja hyödynnetään nyt ja tulevaisuudessa automaattiseen laadunvarmistukseen, koneoppimiseen, kyberturvallisuusosaamisen kehittämiseen ja muun muassa virtuaali- ja etäkäytön ja helppokäyttöliittymien suunnitteluun, Riekkinen luettelee.

Tutustu Robotics by JAMK -konseptiin.

Kaksi miestä tuotantotiloissa ja lattialla matala robotti, jonka päällä on vaihtolava.
Hankkeen taustalla oli tavoitteena parantaa Keski-Suomen alueen tuotantoteollisuuden kannattavuutta, työllisyyttä ja työhyvinvointia. Kuva: Avidly

Robots on Road -hankkeessa oli mukana ihmisiä JAMKin logistiikan, rakennustekniikan ja sähkö- ja automaatiotekniikan sekä viestinnän alalta. Lue lisää robotiikasta tuotannon tehostamisessa ja tutustu Robots on Road -hankkeen materiaaleihin (jamk.fi).

Vastaavaa robotiikan TKI-toimintaa on Suomessa Keski-Suomen lisäksi ainakin:

Robots on Road

Toteutusaika: 1.1.2019-31.8.2021
Kokonaiskustannukset: 491 203 euroa
EAKR- ja valtion tuen osuus: 343 840 euroa

Rahoittajat: Keski-Suomen liitto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, yritysyhteistyökumppanit

Robots on Road – investointiosuus

Toteutusaika: 1.1.2019-31.8.2021
Kokonaiskustannukset: 378 200
EAKR- ja valtion tuen osuus: 189 100

Rahoittajat: Keski-Suomen liitto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, yritysyhteistyökumppanit