Kuntien päästöjä vähennetään vihreillä hankinnoilla

Elokuun 2021 alussa tuli voimaan laki, joka velvoittaa julkisen sektorin toimijoita hankkimaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja. EU:n puhtaiden ajoneuvojen hankintadirektiivin päivityksen tarkoitus on vähentää jäsenmaiden liikennepäästöjä. Esimerkiksi suurten kaupunkien uusista autohankinnoista 50 % tulee olla vähäpäästöisiä.

Vähäpäästöisten henkilö- ja pakettiautojen on oltava täyssähköautoja. Sen sijaan kuorma- tai linja-auto on vähäpäästöinen, kun sen polttoaineena on sähkö, vety, kaasu tai biopolttoaine.

Suuriin kaupunkeihin lasketaan 17 suurinta, joista Pori on 10:nneksi suurin.

– Porin Linjojen ajoneuvot ovat siirtyneet käyttämään uusiutuvaa dieseliä. Laskennat päästöjen vähentämiseksi on tehty myös kaasubussien osalta, kertoo Ilmastoviisas Satakunta -hankkeen (ILSA) projektipäällikkö Esa Merivalli Porin kaupungilta.

bussi
Porin Linjojen ajoneuvot ovat siirtyneet käyttämään uusiutuvaa dieseliä. Kuva: ILSA-hanke

Liikenteen päästöjä pyritään vähentämään isommissa kaupungeissa myös satsaamalla kaupunkipyöräilyyn. Pyöräparkit kehittyvät uuden trendin myötä vähitellen sekä taloyhtiöissä että julkisissa ulkotiloissa.

– Porissa on niin hyvät kevyen liikenteen väylät, että pyöräily vie suosiota bussilla matkustamiselta. Etäisyydet ovat pienet ja maasto on tasaista, Merivalli kertoo.

Suunnitteilla on aikaisempaa parempia pyöräparkkeja polkupyörille ja sähköpyörille. Erityisesti kalliimman luokan pyörille kaivataan varmoja lukitusmahdollisuuksia.

Tietoa uusiutuvista energiamuodoista ja energiatehokkaista ratkaisuista

Satakuntaliiton rahoittama EAKR-hanke on jatkoa aikaisemmalle hankkeelle, jossa tarjottiin energianeuvontaa kuluttajille. Porin lisäksi Rauma, Eurajoki, Nakkila, Säkylä ja Kankaanpää ovat mukana nykyisessä ILSA-hankkeessa, jossa ne edistävät muun muassa Hinku-toimintaa ja päästöjä vähentäviä pilotteja.

Tällä hetkellä (2021) Satakunnan kunnista Pori, Rauma, Eurajoki ja Harjavalta ovat Hinku-kuntia, eli ne ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Esimerkiksi Porilla on vihreän sähkön sertifikaatit, eli kaikki kaupungin käyttämä sähkö on ympäristöystävällistä.

Ilmastoviisas Satakunta-hankkeessa levitetään uusinta tietoa uusiutuvista energiamuodoista ja energiatehokkaista ratkaisuista.

Kunnilla on erilaisia tarpeita ja lähtökohtia päästöjen vähentämisessä. Merivalli on muun muassa neuvonut pienempiä kuntia hankehakemusten tekemisissä.

Kuntahallinnon lisäksi erityisesti pk-yritykset ja asunto-osakeyhtiöt ovat hankkeen kohderyhmiä, ja yrityksiä on myös haettu ilmastokumppaneiksi.

– Kiinteistöjä on kannustettu muun muassa hyödyntämään kiinteistöautomaation mahdollisuudet, Merivalli kertoo.

Aurinkosähkö kiinnostaa suurempaakin yleisöä, sillä aihetta käsitteleviin tilaisuuksiin on parhaimmillaan tullut toista sataa osallistujaa.

– Taloyhtiöissä aurinkosähkölle saadaan järkevä takaisinmaksuaika, kun aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää voidaan jatkossa muuallakin kun käytävävalaistuksen tuottamisessa, Merivalli sanoo.

Kuluttajien energianeuvontaa hoidetaan Energiaviraston rahoituksella ja maaseudulla myös ProAgria neuvoo maatiloja Neuvo-palvelun kautta.

Ilmastoviisas Satakunta -ILSA

Toteutusaika: 1.5.2018–31.12.2021
Kokonaiskustannukset: 297 143 euroa
EAKR- ja valtion tuen osuus: 208 000 euroa

Rahoittajat: Satakuntaliitto, Prizztech Oy, Pori, Rauma, Eurajoki, Säkylä, Kankaanpää, Nakkila