Uraauurtava testausympäristö palvelee näöntutkimusta

Tampereen Kaupista löytyy toiminnallisen näöntutkimuksen testausympäristö, jollaista ei ole missään muualla. Toiminnallisuus ja todellisen toimintaympäristön simulointi näön testauksessa on vielä uutta maailmalla.

Visaxion-niminen testaus- ja innovaatioympäristö on kehitetty silmä- ja näköalan yleishyödyllistä tutkimusta varten, mutta myös ostopalveluksi.

– Käyttövalmiit työ- ja liikennenäön simulaatioympäristöt, valmiit testipaketit sekä asiantuntemus on muotoiltu palveluksi, jota yritykset voivat ostaa, kertoo testialustojen kehittämistä johtava projektipäällikkö Hanna Samposalo Tampereen yliopistolta.

Visaxion-testialustalle on perustettu liikennesimulaattori, jolla voidaan tutkia esimerkiksi katseen kohdistumista ja reaktionopeutta aitoa liikennetilannetta simuloivassa testiajossa.

Simulaattorilla voidaan tutkia esimerkiksi sitä, mihin katse suuntautuu ajaessa autoa: mihin kiinnitämme huomiota tien ylittämistilanteessa. Liikenne on simuloitu kaupunki- taajama- ja maantieympäristöihin, johon voidaan sijoittaa lisää toimijoita, kuten jalankulkijoita, pyöräilijöitä tai vaikkapa yllättävän tilanteen aiheuttava tietä ylittävä hirvi. (Videolla näkyy simulaattorilla ajoa kaupungissa ja maantieympäristössä ja hirvi ylittämässä tietä.)

– Simulaattori on objektiivinen ja turvallinen tapa asettaa ihminen liikennetilanteeseen. Tiettyyn näkökentän osaan sijoitettujen objektien avulla voidaan tutkia esimerkiksi sitä, miten hyvin objekti havaitaan ja aiheuttaako havainto halutun reaktion, kuten jarruttamisen, Hanna Samposalo kertoo.

Kolmelle seinälle 180 astetta heijastuva näyttöratkaisu sijaitsee kolmen metrin päässä käyttäjästä: virtuaalitodellisuuteen upottava eli Immersiivinen tila simuloi näkökenttää aidossa ympäristössä.

liikennesimulaattori ja ympärillä kaupunkiliikennettä, auto ja jalankulkija ylittämässä tietä
Liikennesimulaattori on turvallinen ja toiminnallinen tapa testata näkökykyä. Kuva: Tampereen  yliopisto

Liikennesimulaattori on tamperelaisen Creanex Oy:n valmistama. Muunneltavuutensa ansiosta simulaattoria voidaan soveltaa hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

– Tilanteet ovat täysin hallittavissa ja toistettavissa, mikä mahdollistaa vertailukelpoisen aineiston keräämisen ja analysoimisen isoltakin joukolta, Creanex Oy:n toimitusjohtaja Markku Pusenius kertoo.

– Olemme innoissamme tulevasta. Yhteistyö on ollut hedelmällistä molemmin puolin ja seuraavat askelmerkit Visaxionin ja Creanexin yhteistyön jatkumiselle on jo sovittu, Samposalo kertoo.

Hanna Samposalo ajosimulaattorissa. Kuva: Pirkanmaan liitto

Visaxionin tutkimus- ja testialusta perustettiin Tampereen yliopiston Silmälääketieteen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiokeskus SILKin hankkeessa Murroksestanäkyvää menestystä ja liiketoimintaa (2015­–2019). Pirkanmaan liitto rahoitti Euroopan aluekehitysrahaston hanketta.

Tällä hetkellä (2021) Tampereen yliopistolla tutkitaan Visaxion-testialustan avulla mm. glaukoomapotilaiden toiminnallista näköä simuloidussa toimistoympäristössä. Tässä hyödynnetään katseen ja pään liikkeen seurantaa sekä reaktionopeuksia ja hallintalaitteiden käyttöä liikenteessä.

– Taustalla on testialustalla kerätty normaalisti näkevien 20–70-vuotiaiden referenssiaineisto, joka mahdollistaa tehtävien vertailun ja analysoinnin.

Ruudulla näkyy pisteitä, joihin kuljettajan katse kohdistuu ajotilanteessa. Kuva: Pirkanmaan liitto

Ikäihmisten ja työikäisten lisäksi katseenseurantaa hyödyntävää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä on tehty myös lasten näön tutkimuksessa.

Lisäksi toiminnallisen näön tutkimuksia voidaan hyödyntää myös työskentelyolosuhteiden ja apuvälineiden parantamisessa.

– Työnäkökykyä voidaan parantaa optimaalisella valaistuksella, sinivaloa blokkaavilla linsseillä ja muuttamalla näyttöpäätteen kontrastia, Samposalo kertoo esimerkkinä.

Samposalo uskoo, että tiloja voivat tulevaisuudessa hyödyntää tutkijoiden ja yritysten lisäksi myös eri alojen opiskelijat, kunhan palataan taas normaalimpaan työarkeen.

Visaxion on aktiivisesti mukana myös Business Tampereen Health technology testbeds in the Tampere Region -valmisteluissa, joiden tarkoituksena on nostaa esiin yritysyhteyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia erityisesti kansainvälisestä näkökulmasta.

Visaxion- testaus- ja innovaatioympäristön sivut

Lue juttu Creanexin valmistamasta liikennesimulaattorista


Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaa -hanke (kehittämisosio)

Toteutusaika: 1.9.2015–31.12.2019
Kokonaiskustannukset: 703 586 euroa
EAKR- ja valtion tuen osuus: 422 153 euroa

Rahoittajat: Pirkanmaan liitto, Tampereen yliopisto

Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaa -hanke (investointiosio)

Toteutusaika: 1.9.2015–31.12.2019
Kokonaiskustannukset: 96 000 euroa
EAKR- ja valtion tuen osuus: 48 000 euroa

Rahoittajat: Pirkanmaan liitto, Tampereen yliopisto