Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan strategisia kehityskohteita ovat kestävät ruokajärjestelmät ja biotalous, digitaalinen valmistus, energiatehokkaat järjestelmät, tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen sekä uudistuva palvelu- ja elämystuotanto.

Maakunnassa on pk-yritysvaltainen elinkeinoelämä, tiheä yrityskanta ja merkittävä yrittäjyysmyönteinen asenneilmapiiri. Kärkialoja ovat elintarviketalous, metalli- ja teknologiateollisuus ja puutuoteteollisuus.

EU-rahoitteisia menestystarinoita

  • Food Hub -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ruoka-alan kyvykkyyttä vastata kuluttajatarpeiden pirstaloitumiseen.
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruokayksikössä tutkitaan, voisiko panttijärjestelmän laajentaminen muihin muovipakkauksiin motivoida ihmisiä lisäämään muovin kierrätystä omassa arjessaan. MuoviSampo-pilotissa kokeillaan myös paikallista muovinkeräystä ja jatkojalostusta.

Tutustu EAKR-hankkeita rahoittavaan Etelä-Pohjanmaan liittoon:

Voit hakea oman maakuntasi hankkeita rakennerahastokaudelta 2014-2020 EURA-tietopalvelusta.