Satakunta

Satakunnassa vahvistetaan EAKR-rahoituksella teollisuuden uudistumiskyvyn tekijöitä, erityisenä painopisteenä cleantech- ja ICT -teknologiset ratkaisut meri- ja teknologiateollisuudessa. Kehittämisen periaatteita ovat yhteisöllisyys, puhdas elinvoima ja ihmislähtöisyys.

EU-rahoitteisia menestystarinoita

  • Vuonna 2020 Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusteri tuotti liikevaihtoa 3,8 mrd euroa ja viennin arvo oli 2,3 mrd euroa. Prizztech Oy on teettänyt alan kasvunäkymistä tiekartan. Tutustu Kasvua sähköistymisestä teknologiametalliklusteriin -hankkeeseen, joka luo tietä alan kasvulle seudulla.
  • Ilmastoviisas Satakunta-hankkeessa levitetään uusinta tietoa uusiutuvista energiamuodoista ja energiatehokkaista ratkaisuista.
  • Jätevirtojen kasvuun herättiin Satakunnassa muutama vuosi sitten. Seudulla alettiin haaveilla kaupungin ja yksityisen omistajan yhteisestä jätteenpolttolaitoksesta ja uudenaikaisesta kiertotalouspuistosta. Lue lisää Jätevirroista arvonnousua Satakuntaan -hankkeesta.
  • Satakunnassa on merkittävä teollinen keskittymä, joten turvallisuus on yrityksille tärkeä ja jatkuva kehitysaihe. Turvallisuuden kehittämisohjelmassa tärkeimmiksi teemoiksi nostettiin turvallisuusjohtaminen, kyberturvallisuus ja yritysten ja viranomaisten sujuva yhteistyö.
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) levittää tietoutta hiilineutraalista rakentamisesta ja energiatehokkaasta asumisesta alan toimijoille ja myös rakennusten käyttäjille. Hiilijalanjälkilaskelma tuo alalle uusia muutoksia.
  • Perinteisillä teollisuudenaloilla on paljon tehtävää energiatehokkuus- ja päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Apua urakkaan saa energiansäästötyökalusta, jonka on toteuttanut Satakunnan ammattikorkeakoulu.
  • Robotit ovat olleet osaa elämäämme, muodossa tai toisessa, jo vuosikymmenten ajan, vaikkeivät ne välttämättä ole näkyneet tavallisessa arjessa kovinkaan monelle. Näe vilahdus tulevaisuuteen.
  • Porin yliopistokeskus on osoitus siitä, että hyödyntämällä älykkäästi ja tehokkaasti eri toimijoiden vahvuuksia, myös pienemmät toimijat voivat pärjätä maailman myllerryksissä. Lue tarina neljän voimasta.

Voit hakea oman maakuntasi hankkeita rakennerahastokaudelta 2014-2020 EURA-tietopalvelusta.

Tutustu EAKR-hankkeita rahoittavaan Satakuntaliittoon: