Österbotten

  • Tack vare den virtuella verkligheten (VR) har industriell tjänstedesign blivit lättare. Med VR-glasögon kan testaren se de olika skedena i servicesituationerna, leva sig in i situationerna och se vilka förbättringar som behövs.
  • I Vasaregionen har man börjat arbeta med transportservicen och trafiken som en helhet. VASEK och universitetets forskningsplattform InnoLab har koordinerat det EU-finansierade projektet MoveIT, där nuläget och målen för mobilitet analyserades. Läs mer om MoveIT projekt.
  • För att hjälpa företagarna i hållbarhetsarbetet har Vasek, Concordia, Företagshuset Dynamo och Kristinestads Näringslivscentral utarbetat en färdplan för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Rapporten har publicerats som en del av CERM-projektet.
  • VEBIC fick sin början i slutet av 2010-talet i och med att laboratorier inom energibranschen grundades och utvecklades till en forsknings- och innovationsplattform, som söker hållbara lösningar för energibranschen.  Många aktuella frågor som kräver problemlösning och utvecklingsarbete är globala och därför är också innovationssamarbetet internationellt. Läs mer om VEBIC.
  • Ännu i slutet av 1980-talet var det lätt att hitta reservdelar på butikshyllorna. Numera är många produkter beställningsvara, men väntetiden kan bli kortare i framtiden tack vare 3D-utskrift. Läs mer om 3D-utskrivning.