Kundorientering och lönsamhet inom industriella tjänster med hjälp av virtuell design  

Kundorientering och lönsamhet inom industriella tjänster med hjälp av virtuell design  

Tack vare den virtuella verkligheten (VR) har industriell tjänstedesign blivit lättare. Med VR-glasögon kan testaren se de olika skedena i servicesituationerna, leva sig in i situationerna och se vilka förbättringar som behövs.

Att utveckla servicen digitalt går inte bara  snabbt och behändigt, utan också kostnadseffektivt.

– Företaget anser kanske att servicen är smidig, men det gör kunden nödvändigtvis inte.  Att testa servicen är viktigt, eftersom den ska passa in i kundens värderingar och verksamhet, påminner Designcentrum MUOVAs utvecklingschef Miia Lammi.

Co-Protolab-miljön utnyttjas i fortsättningsprojekt och tillämpas på nya användningsobjekt.  Ett dylikt fortsättningsprojekt är en demonstrationsplattform för resurssmarta system, det vill säga ReWise, där företagen funderar på lösningar som genomskär hela produktionskedjan, såsom material- och energieffektivitet, utnyttjande av förnybar energi och minimering av spill och avfall.

Läs mer om Co-Protolab och ReWise.