Utsläppssnål trafik – Vem tar tag i saken?

Utsläppssnål trafik – Vem tar tag i saken?

Mobilitetssätten och -behoven ändras och speciellt  trafikutsläppsmålen förutsätter snabba förändringar i invanda vanor.  Helheten kräver koordinering, men i synnerhet små kommuner har knappare resurser att utveckla hållbara mobilitetssätt.  

I Vasaregionen har man börjat arbeta med transportservicen och trafiken som en helhet. VASEK och universitetets forskningsplattform InnoLab har koordinerat det EU-finansierade projektet MoveIT, där nuläget och målen för mobilitet analyserades. Läs mer om MoveIT projekt.