Industrin vill bli av med batterier och ledningar

Industrin vill bli av med batterier och ledningar

Trådlös överföring av data, automation och systemövervakning ökar i rasande takt inom industrin. Mätning av olika slag ökar exponentiellt, varvid också förbrukningen av batterier, ackumulatorer och elledningar tilltar. Industrin vill emellertid slippa problemavfall och energiförbrukning som strömkällorna orsakar.

– En lösning är att skörda lokal energi från omgivningen kring mätinstrument som används för övervakning av industrins anordningar, såsom vibrationer, rörelser och elmagnetiska fält. Den här energin kan användas i mätinstrument, berättar forskningschef Pekka Ruuskanen från Vasa universitets enhet för teknik och innovationsledarskap.

Läs mera om ERUF-projektet E4IoT – Energy for IoT and Other Electrical Devices