I Vasa löser man energifrågor – Mera kvinnor önskas till branschen

I Vasa löser man energifrågor – Mera kvinnor önskas till branschen

Traditionellt bedrivs grundforskning vid universiteten och affärsverksamhet i företagen. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att högskolor och företag samarbetar för att hitta nya innovationer.  På Vasa universitet sammanför man också kompetens mellan olika discipliner inom universitetet.  

VEBIC fick sin början i slutet av 2010-talet i och med att laboratorier inom energibranschen grundades och utvecklades till en forsknings- och innovationsplattform, som söker hållbara lösningar för energibranschen.  Många aktuella frågor som kräver problemlösning och utvecklingsarbete är globala och därför är också innovationssamarbetet internationellt. Läs mer om VEBIC.