Outdoor Express -luontobussikokeilulla edistettiin vähähiilistä lähimatkailua

Outdoor Express -luontobussikokeilulla edistettiin vähähiilistä lähimatkailua

Pirkanmaalla testattiin loppukesällä 2022 bussikyytejä suosituimpiin kansallispuistoihin Seitsemiseen ja Helvetinjärvelle sekä Kintulammin retkeilyalueelle. Pirkanmaan kansallispuistot sijaitsevat pääasiassa kaukana joukkoliikenteen reiteistä, joten ne ovat vaikeasti saavutettavia muulla kuin henkilöautolla.
Esimerkiksi autottomien retkeilijöiden tai ulkomailta tulevien turistien on hankala päästä nauttimaan Pirkanmaan ainutlaatuisista luontokohteista. Autoriippuvuus tarkoittaa sitä, että saapuminen kansallispuistoihin kasvattaa niiden hiilijalanjälkeä.

Outdoor Express -luontobussikokeilun keskeinen tavoite oli luontokohteiden vähäpäästöisen ja tasa-arvoisemman saapumisen parantaminen. Bussikyydit järjestettiin pääasiassa viikonloppuisin, ja kysyntää oli runsaasti. Yhdensuuntainen reilun tunnin ajomatka kansallispuistoihin maksoi kokeilussa 8 EUR aikuiselle. Lapset pääsivät mukaan puoleen hintaan. Puolen tunnin matkan päässä sijaitsevalle Kintulammille yhdensuuntainen lippu maksoi 5 EUR.

– Elo-syyskuun ensimmäiset kokeilukyydit Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistoihin olivat erittäin suosittuja. Outdoor Express -bussi lähti lauantai- ja sunnuntaiaamuisin klo 10 Tampereen keskustasta rautatieaseman läheisyydestä ja palasi samaan paikkaan 17 maissa. Tämä mahdollisti halukkaille myös yöpymisen kansallispuistossa, kertoo projektipäällikkö Matti Pollari Visit Tampere Oy:stä.

Outdoor Express -bussin lähtöpysäkki sijaitsi Tampereen rautatieaseman läheisyydessä.


Hanketiimissä mukana oleva Johanna Leino Suomen Itämeri-instituutista testasi itsekin Outdoor Express -bussia useamman kerran.

– Palvelu on saanut paljon kiitosta asiakkailta, etenkin sujuvasta mahdollisuudesta päästä kansallispuistoihin ilman omaa autoa ja ilman ajamiseen liittyvää stressiä. Lisäksi on ollut hauska huomata, että mukana on ollut paljon ulkomaalaistaustaisia, kuten vaihto-opiskelijoita ja he ovat palvelusta innoissaan. Tämä antaa viitteitä siitä, että palvelu sopii myös kansainvälisille matkailijoille.

Hyvien kokemusten johdosta palvelulle suunnitellaan jatkoa vuodelle 2023. Tavoitteena on pidentää liikennöintijaksoa touko-syyskuulle sekä ottaa mukaan uusia kohteita.

– Saimme kokeilusta hyödyllistä tietoa asiakaskysynnästä ja kehitystarpeista sekä arvokasta oppia siitä, miten palvelua kannattaa jatkossa toteuttaa ja markkinoida entistä paremmin. Toivottavasti saamme palvelun osaksi Pirkanmaan luontomatkailun tarjontaa ja monistettua mallia muuallekin, visioi kokeilujen toteutuksesta ja tulosten koonnista Tampereen yliopistolla vastaava tutkijatohtori Kirsikka Kaipainen.

Retkillä oli mukana myös pienempiä lapsia. Kuvassa Vilma Leino Helvetinjärven kansallispuistossa.


Liikkumisen hiilijalanjälki on matkailun merkittävin kestävyyshaaste, johon yksittäisten matkailukohteiden ja -toimijoiden on hankala vaikuttaa yksin. Käytännössä kestävän liikkumisen palvelukehitystä toteutetaan julkisen sektorin toimesta ensisijaisesti asukkaiden arki- ja työliikkumisen näkökulmasta, joten matkailijoiden erityistarpeet jäävät vähemmälle huomiolle.

Kestävyysnäkökulmasta ongelmana on, että merkittävä osuus kotimaan matkoista tehdään henkilöautolla. Tähän yhdistyvä matkailijoiden lyhyt viipymä kohteessa nostaa merkittävästi matkailun hiili-intensiteettiä ja samalla pienentää matkailun tuomia elinkeinohyötyjä alueelle.

Outdoor Express -palvelukokeilu oli osa Visit Tampereen, Suomen Itämeri-instituutin ja Tampereen yliopiston matkailun kestävän liikkumisen kokeiluja, jotka toteutetaan osana Sustainable Tourism Mobility -hanketta. Hankkeessa liikkumishaasteeseen on pureuduttu tekemällä yhteistyötä useiden Pirkanmaan matkakohteiden kanssa. Näitä ovat mm. Seitsemisen kansallispuisto, Särkänniemen huvipuisto ja Serlachius museot. Keskeisiä hankkeen tuloksia ovat valittujen kohteiden ja liikkumisen sidosryhmien kanssa laaditut kohdekohtaiset matkailun kestävän liikkumisen toimintasuunnitelmat sekä matkailun kestävää liikkumista tukevat kokeilut, kuten Outdoor Express -luontobussipalvelu. Kokeilun bussiliikennöinnistä vastasi Tilausliikenne Atro Vuolle Oy. Muita yhteistyökumppaneita kokeilussa olivat Matkahuolto, Metsähallitus sekä Ekokumppanit Oy.

Sustainable Tourism Mobility -hanke on Visit Tampereen, Suomen Itämeri-instituutin ja Tampereen yliopiston toteuttama kehityshanke, jonka rahoittaa Pirkanmaan Liitto REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Teksti ja kuvat: Johanna Leino, kehityspäällikkö, Suomen Itämeri-instituutti
Jutun pääkuva: Laura Vanzo, Visit Tampere Oy

Sustainable Tourism Mobility / Matkailun kestävän liikkumisen palvelut -hanke (visittampere.fi)