Kestävä siirtymä ottaa ihmiset kyytiin –donitsimalli, murrosagentit ja Ekothon kestävyysmurroksen työkaluina

Kestävä siirtymä ottaa ihmiset kyytiin –donitsimalli, murrosagentit ja Ekothon kestävyysmurroksen työkaluina

Pirkanmaan ekologinen transitio -hankkeen tavoitteena oli saada koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, kunnat ja pienyrittäjät yhteistyöhön: Miten yhdistää pienyrittäjyys ja alueiden tarpeet sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla?

– Yliopistoissa on tutkittu paljon ekologista transitiota, mutta empiiristä tutkimusta ei ole voitu vielä riittävästi tehdä, sillä tutkittavaa käytännön toimintaa ei ole ollut olemassa, projektipäällikkö Hannele Tiitto kertoo.

Transitio-hankkeessa kestävyysmurroksen työkaluina toimivat taloustieteilijä Kate Raworthin donitsimalli, murrosagentit ja erilaiset sosiaaliset pilotit sekä yhteiseen työskentelyyn innostava Ekothon-tapahtuma.

Lue lisää Pirkanmaan ekologinen transitio -hankkeesta.